Dołącz do newslettera

  Trening Widzenia

  Odpowiednio dobrane ćwiczenia

  Instytut Treningu i Terapii Widzenia

  O metodzie Treningu Widzenia

  Trening Widzenia® to metoda umożliwiająca poprawę wzroku za pomocą ćwiczeń i zmiany nawyków używania oczu. Usprawnia nie tylko ostrość widzenia, ale też pomaga przezwyciężyć wiele różnorodnych problemów i dolegliwości.

  Zarówno podczas indywidualnych konsultacji, jak i zajęć grupowych każdy uczestnik otrzymuje propozycje, co może robić żeby poprawić widzenie – plan ćwiczeń i procedur usprawniających wzrok.

  Trening Widzenia®:

  poprawia między innymi:

  • ostrość widzenia,
  • ocenę odległości,
  • orientację w przestrzeni,
  • wielkość i wykorzystanie informacji z pola widzenia,
  • percepcję kolorów,
  • spostrzegawczość,
  • rozumienie docierających informacji,
  • koncentrację i czas efektywnej pracy wzroku,
  • widzenie po ciemku i w jasnym świetle;

  pomaga:

  • odprężyć i zrelaksować przemęczone oczy,
  • spowolnić lub zahamować pogłębianie się niektórych zmian chorobowych (osoba musi być pod kontrolą lekarza);

  zapobiega:

  • pogłębianiu się wady wzroku u dzieci i dorosłych;

  likwiduje:

  • zmęczenie,
  • dolegliwości oczu,
  • spadek efektywności pracy z powodu zmęczenia oczu.

  Trening Widzenia® to metoda pracy oparta na zrozumieniu, że widzenie jest umiejętnością, którą rozwija się i doskonali od urodzenia. Uczymy się używać oczu, tak jak uczymy się chodzić czy mówić w obcym języku. Dla rozumienia fenomenu widzenia ma to zasadnicze konsekwencje. TO OD NAS ZALEŻY, JAK WIDZIMY OTACZAJĄCY ŚWIAT.

  Istotą Treningu Widzenia jest zmiana nawyków używania oczu. Poprawa widzenia jest trwała, nie trzeba regularnie wykonywać ćwiczeń. Ćwiczenia potrzebne są w pierwszych tygodniach pracy ze wzrokiem, są też pomocą w sytuacjach stresowych i powodujących zmęczenie i napięcie oczu.

  Dla kogo ta metoda?

  Trening Widzenia przeznaczony jest dla wielu grup odbiorców.

  Osób dorosłych mających wady wzroku:

  • Krótkowidzów,
  • Dalekowidzów,
  • Osób mających astygmatyzm,
  • Osób, które w wieku średnim i starszym przestają widzieć wyraźnie z bliska.

  Dzieci mających wady wzroku i nimi zagrożonych
  Zajęcia mają charakter profilaktyczny i terapeutyczny.

  Dzieci mających trudności w nauce
  Trudności szkolne często są spowodowane złym używaniem wzroku. Dziecko może mieć pełną ostrość widzenia (nie mieć wady wzroku), ale nie potrafi w pełni wykorzystać otaczających je informacji:

  • nie rozumie czytanego tekstu,
  • nie jest w stanie skupić się na czytaniu,
  • źle ocenia odległość,
  • nie potrafi oddzielić informacji ważnych od nieistotnych,
  • robi błędy w pisaniu i czytaniu.

  Psychologów, pedagogów i nauczycieli
  Trening Widzenia gwarantuje wzbogacenie warsztatu pracy profesjonalistów prowadzących zajęcia dla dzieci i dorosłych; poszerza zakres umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych. Techniki pracy zaczerpnięte z Treningu Widzenia usprawniają działanie analizatora wzrokowego, co pozwala przezwyciężyć wiele specyficznych, jak i codziennych trudności doświadczanych przez dzieci i dorosłych i znacząco zwiększyć ich potencjał rozwojowy.

  Grup zawodowych, dla których lepsze widzenie jest warunkiem sukcesu profesjonalnego

  • Osób pracujących z komputerem, tekstem (m.in. informatyków, pracowników biurowych),
  • Sportowców (szczególnie zawodników gier zespołowych: siatkarzy, koszykarzy, piłkarzy),
  • Pilotów,
  • Kierowców,
  • Osób pracujących po ciemku, w specyficznych warunkach,
  • Innych, wykonujących zadania wymagające specyficznego używania wzroku.

  Początkiem pracy jest przeprowadzenie analizy warunków używania wzroku. W zależności od specyfiki pracy i zadań odbiorców, opracowywany jest program usprawniający wybrane umiejętności wzrokowe. Istnieje możliwość przekazania licencji opracowanego programu, co gwarantuje możliwość samodzielnego prowadzenia szkoleń i daje przewagę nad konkurencją.

  Osób mających ograniczone możliwości widzenia w wyniku urazów czy chorób
  Pracujemy wyłącznie z osobami będącymi pod opieką okulistów. Najczęściej zgłaszają się do nas (nierzadko też z polecenia lekarza) osoby, którym klasyczna medycyna nie może już bardziej pomóc.
  W takich przypadkach uczymy, jak optymalnie wykorzystać to, co oczy wciąż potrafią robić oraz uruchomić rezerwy znajdujące się w oczach i mózgu. Nasze 34. letnie doświadczenia jednoznacznie pokazują, że każdy z nas ma ogromne, niewykorzystane rezerwy zmysłu wzroku. Nigdy z góry nie można przewidzieć, jak bardzo można poprawić swój wzrok za pomocą Treningu Widzenia. Efekty często przechodzą najśmielsze oczekiwania.
  W Ośrodku nie pracują lekarze. W żadnym przypadku nasze zajęcia nie zastąpią leczenia chorób oczu. Jeśli jednak stan oczu jest stabilny, Trening Widzenia jest uzupełnieniem leczenia. W przypadku urazów fizycznych, poza leczeniem medycznym, zawsze warto poddać się rehabilitacji. Dokładnie tak samo jest ze wzrokiem: bez względu na stan oczu zawsze można lepiej wykorzystywać to, co jeszcze mamy w naszych naturalnych zasobach.

  Bibliografia

  Ćwiczenia, których uczymy podczas zajęć w naszym Ośrodku to techniki wykorzystywane przez wielu terapeutów widzenia na całym świecie.

  Opis części z nich można znaleźć w wymienionej poniżej literaturze, aczkolwiek z doświadczenia osób zajmujących się wzrokiem wynika, że niewielu osobom udaje się poprawa wzroku, gdy ćwiczą tylko na podstawie książek. Dla osiągnięcia wymiernych wyników zazwyczaj niezbędny jest kontakt z kompetentnym trenerem widzenia.

  W języku polskim:

  W języku angielskim:

  Janet Goodrich „Better Vision Without Glasses” (…) >>