Dołącz do newslettera

  Dla specyficznych grup zawodowych

  OFERTA

  Instytut Treningu i Terapii Widzenia


  Liczba uczestników
  10-18


  Forma warsztatów
  dostosowania do grupy zawodowej

  Długość warsztatów
  według potrzeb

  Dla przedstawicieli zawodów wymagających specyficznego używania wzroku

  Wiele grup zawodowych musi używać wzroku w bardzo specyficzny sposób. Zawody te wymagają zupełnie odmiennych niż zazwyczaj umiejętności wzrokowych, wykorzystujących specyficzne części oka oraz drogi i procesy nerwowe. Widzenie składa się z wielu umiejętności i czynności zawodowe wymuszają nieraz ich wybiórcze wykorzystanie.

  Specyficzne wymagania wzrokowe

  Poniżej opisane jest kilka przykładów zawodów, z którymi pracowaliśmy. Omawiamy je, aby zilustrować różnorodność wyzwań, stojących przed wzrokiem podczas wykonywania różnych zadań.

  Dobrym przykładem na specyficzne użycie oczu są piloci – wyzwaniem może być umiejętność widzenia przy bardzo dużych prędkościach (lądowanie, start), ocena wysokości (ewolucyjnie przystosowaliśmy się do oceny odległości, czyli oddalenia obiektu na naszym poziomie, a nie pod nami). Problemem może być integracja odczucia upływu czasu z własną aktywnością (np. wyczucie, przy ograniczonej widoczności, jak długo trzeba skręcać, aby skierować samolot w pożądanym kierunku), pilotowanie we mgle lub, kiedy horyzont nie jest poziomy. Jeszcze innym przykładem jest działanie w nowym otoczeniu, gdzie są nietypowe obiekty np. karłowate drzewa. Pilot może myśleć, że to las normalnej wielkości a zatem ocenia, że jest dalej niż jest w rzeczywistości. Również gdy np. pas startowy nieznanego lotniska jest szerszy niż zazwyczaj – pilot może myśleć, że jest blisko i próbuje lądować za wcześnie.

  Często praca z ekranem komputera utrudniona jest koniecznością przekładania obrazu dwuwymiarowego na przestrzenny, trójwymiarowy (realny). Tak pracują kontrolerzy lotów, lekarze analizujący prześwietlenia, architekci, ale też dziesiątki innych specjalistów, zmuszonych patrzeć na dwuwymiarowy obraz i zrozumieć ułożenie przestrzenne, sekwencje czasowe pojawiania się obrazów itp.

  W wielu zawodach wymaga się nieprzerwanego widzenia tego, co się dzieje, co dla systemu wzrokowego wcale nie jest tak naturalny stanem, jak zwykło się uważać.   Jest to stosunkowo łatwe podczas prowadzenia samochodu, ale już trudniejsze dla maszynisty czy redaktora czy korektora tekstu. Obserwacja kamer monitoringu jest jeszcze bardziej nużąca, ale są też zajęcia wymagające obserwacji i uwagi pomimo że całymi miesiącami nie ma obiektu, na który mamy zareagować.

  Zupełnie innych umiejętności, wręcz innych części oka, musi używać strażnik pracujący w nocy, innych pracownik fabryki przez 8 godzin montujący drobne elementy czy kontrolujący jakość wykonania.

  Wielkim wyzwaniem są sytuacje, kiedy jedno oko widzi co innego niż drugie np. jedno patrzy w ekran kamery, a drugie patrzy na otoczenie i wybiera kadr.

  Różnice w tym, jak używany jest wzrok podczas aktywności zawodowych, są zasadnicze.

  Współpraca Instytutu Treningu i Terapii Widzenia® z wybraną grupą zawodową zawsze zaczyna się od jednej lub kilku wizyt naszego konsultanta w środowisku pracy klienta. Dzięki temu może zostać postawiona diagnoza: opis sposobu używania wzroku oraz trudności, jakie to sprawia pracownikom. Podczas tego etapu wyróżniamy od kilku do ponad dwudziestu umiejętności, których wymaga od pracowników ich zajęcie. Na tej podstawie proponujemy program ćwiczeń przeznaczony dla konkretnej grupy zawodowej. Może to być jeden program dla wszystkich lub programy indywidualne dla wybranych pracowników.

  Korzyści:

  Wyróżniamy dwa rodzaje efektów takich programów. Są one związane bądź z komfortem pracy, bądź z jej efektywnością. Oczywiście zazwyczaj ważne są oba aspekty i poprawa dotyczy zarówno komfortu patrzenia, jak i efektywności pracy.

  O komforcie pracy mówimy wtedy, gdy celem jest zlikwidowanie dolegliwości związanych z patrzeniem. Dolegliwości mogą być specyficzne – dotyczyć samych oczu i niespecyficzne, takie jak ogólne zmęczenie, spadek koncentracji, bóle głowy, drażliwość, rozkojarzenie. Specyficzne dolegliwości odczuwamy w rejonie oczu i dlatego łatwo wiążemy je z przemęczeniem. Są to np. ból, pieczenie, suchość, zaczerwienienie, spadek ostrości widzenia.

  Sposób używania oczu ma wpływ na efektywność pracy. W Polsce niemal nikt nie proponuje kompleksowych, wyczerpujących programów ukierunkowanych na zwiększanie wyników pracy poprzez ćwiczenia podnoszące sprawność wzroku. Dlatego takie podejście może zapewnić przewagę nad konkurencją i jest pożyteczne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W zależności od miejsca pracy efektem stosowania programu ćwiczeń wzroku (poza mniejszym zmęczeniem) jest także spadek ilości błędów i pomyłek, większa wydajność i jakość pracy, zwiększenie bezpieczeństwa itp.

  Warto pamiętać, że efekty będą się różnić – w zależności od charakteru pracy. Nieraz można dokonać ich ewaluacji np. zmierzyć ilość błędów i szybkość pracy podczas prostych tekstowych prac z komputerem. W produkcyjnych zakładach pracy zmniejsza się ilość pomyłek, podnosi jakość wyrobów. Opinie osób po szkoleniach potwierdzają skuteczność ćwiczeń wzroku dla podniesienia efektywności pracy.